design intelligence
 
Avgörande för ett företags framgång och framtid är att fatta rätt beslut. Vår värld växlar fort. För att hänga med i svängarna, måste man hitta rätt information som hjälper till med att komma fram till rätt beslut. Dagens utbud av likvärdiga produkter och tjänster gör att Design idag kan vara den avgörande faktorn ifall du kommer att lyckas.  
 
Fler och fler företag får förståelse för designens betydelse. Designutvecklingen måste idag vara en självklar och väl inarbetad process igenom hela företaget.
 
Det är här Promostyl kan hjälpa till. Trendföretag poppar upp på marknaden hela tiden, men det är få som analyserar, konkretiserar och tolkar. Givetvis rapporterar vi också om det som redan finns och som kan/ska utvecklas mer, dvs det som är modernt. Den informationen varvar vi med analyser av vad som börjar växa fram, det som är trend och som på sikt förhoppningsvis ska bli modernt, dvs kommersiellt.
 
För mer information kontakta: promostyl@trendinformation.eu