Våra medlemmar
Automatiskt Medlem:
Vid prenumeration av någon av våra böcker ingår!
- Reducerat inträde på Promostyl arrangemang
- Tillgång till Promostyl textil och färgbibliotek i Paris
- Personlig presentation till reducerat pris då du också
   har tillgång till våra övriga böcker
- Online information för din specifika kategori
 
 
Delmedlem:
Du betalar medlemsskap/säsong, då ingår!
- Personlig presentation (max 6 deltagare)då du också
   har tillgång till våra övriga böcker (Ev resekostnader kan tillkomma)
 
 
För mer information: promostyl@trendinformation.eu