Utbildning
Vi föreläser på företag, universitet och högskolor:
 
Företag:
Vi hjälper till med att integrera designprocessen till en självklar del av den totala processen. Vi skapar förståelse för trendanalysens betydelse för den hållbara utvecklingen. Vi hjälper även till med att komma igång med skapandeprocessen och vägleder under processens gång.
 
Universitet & högskolor:
Våra presentationer är ett populärt inslag i utbildningar inom såväl textil, design som marknadsföring och ekonomi. Trendanalyser blir en allt viktigare del av processen, som får allt starkare fotfäste i dynamiska organisationer. Vi ses som en välkommen fläkt ifrån arbetslivet. Vi både håller i utbildningar om trendanalysens mekanismer såväl som att vi ger uppskattade smakprov ur det verkliga arbetslivet. Våra blockpass har en hög närvaro och avslutas med livliga diskussioner.
 
Vill du ha mer information? Kontakta oss på promostyl@trendinformation.eu