Promostyl är pionjärer inom trendanalys. Redan 1966 började vi framgångsrikt analysera de attityd- och värderingsförändringar som  sker i samhället.
Vi identifierar, sammanställer och konkretiserar förändringar Vi tolkar dem till användbara kommunikations-, färg-, form- och design-utformningar.
Med egna kontor i Paris, New York, Tokyo och Kina samt ett brett nätverk med agenter har vi möjlighet att följa med och snappa upp nutidens snabba förändringar.
Våra agenter är en del av Promostyl och vi värderar en nära kontakt med våra kunder för ett långsiktigt och professionellt utvecklingsarbete.